Gezinsopvang en buitenschoolse groepsopvang

De regelgeving rond gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuter is sinds 2014 te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 November 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

  • Bijlage 1: buitenschoolse groepsopvang
  • Bijlage 2: kinderdagverblijf