Oproep tot kandidaten voor de bevordering tot sergeant door verhoging in graad in het vrijwilligerskader

Je moet op de eerste dag van het bevorderingsexamen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • benoemd zijn in de graad van brandweerman of korporaal;
  • de vermelding 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
  • titularis zijn van het brevet MO1: geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1;
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.


Bevorderingsprocedure

De bevordering is onderworpen aan het slagen voor het bevorderingsexamen. Dat examen bestaat uit de competentietest voor het middenkader, een schriftelijke proef met een praktische case en een mondeling competentiegericht interview.


Indienen kandidatuur

  • uiterlijk op zondag 24 januari 2022
  • per e-mail aan personeel@zonemidwest.be
    per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. de personeelsdienst, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare
  • bekijk de vacature