HET BESTUUR VAN HULPVERLENINGSZONE MIDWEST

Bekijk hier het overzicht van de beslissingen genomen in de zoneraad van 28 mei 2019.

 


Organisatiestructuur


Organigram HVZ Midwest


Zoneraad


Wat doet de zoneraad?

Net zoals in een gemeente, werkt ook hulpverleningszone Midwest met een raad.

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone, zoals:

 • het bepalen van het beleid en de maatschappelijke zetel
 • het bepalen van het personeelsplan
 • het beslissen over de aanwerving, bevordering en ontslag van personeel
 • het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan en de begroting
 • het goedkeuren van de samenstelling en de werking
  van de technische commissie
 • het aanstellen van de zonecommandant en de bijzonder rekenplichtige
 • het opstellen van het aankoopprogramma van materieel

 

Wie zetelt er in de zoneraad?

De zoneraad is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente van rechtswege. De raad van hulpverleningszone Midwest bestaat dus uit 15 burgemeesters.

Daarnaast zetelt ook de zonecommandant met een adviserende stem.

Karlos Callens Burgemeester Ardooie
Koenraad Degroote Burgemeester Dentergem
Rita Demaré Burgemeester Hooglede
Kurt Windels Burgemeester Ingelmunster
Bert Maertens Burgemeester Izegem
Ria Beeusaert-Pattyn Burgemeester Lichtervelde
Dirk Verwilst Burgemeester Meulebeke
Ward Vergote Burgemeester Moorslede
Luc Derudder Burgemeester Oostrozebeke
Ivan Delaere Burgemeester Pittem
Kris Declercq
Voorzitter
Burgemeester Roeselare
Greet De Roo Burgemeester Ruiselede
Francesco Vanderjeugd
Ondervoorzitter
Burgemeester Staden
Luc Vannieuwenhuyze Burgemeester Tielt
Hendrik Verkest Burgemeester Wingene
Christian Gryspeert
Met adviserende stem
Zonecommandant hulpverleningszone Midwest

Zonecollege


Wat doet het zonecollege?

Net zoals in een gemeente, werkt ook hulpverleningszone Midwest met een college.

Het zonecollege is onder andere verantwoordelijk voor:

 • de bekendmaking en de uitvoering van de besluiten van de zoneraad
 • het beheer van de gebouwen en eigendommen van de zone
 • het beheer van de inkomsten en uitgaven 
 • de controle op de boekhouding
 • de leiding van de werken binnen de zone
 • het toezicht op het administratief en operationeel personeel

De vergaderingen van het zonecollege zijn niet openbaar.

 

Wie zetelt er in het zonecollege?

In het college van hulpverleningszone Midwest zetelen alle leden van de zoneraad. 


Technische commissie


Wat doet de technische commissie?

De technische commissie is een officieel adviesorgaan. Deze commissie heeft adviesbevoegdheid over de operationele organisatie van de zone, bijvoorbeeld over het beleidsplan en het aankoopprogramma van materieel.

Wie zetelt er in de technische commissie?

De Technische Commissie is samengesteld uit:

 • de postoversten van de 17 posten
 • de zonecommandant
 • de domeinverantwoordelijken van de drie directies 
 


LOG IN