VACATURES IN ZONE MIDWEST


Vrijwillige brandweermannen / -vrouwen 


Om de professionele werking van de dienstverlening te versterken gaat hulpverleningszone Midwest over tot de aanwerving van vrijwillige brandweermannen / -vrouwen.

 

Wat?

Een brandweerman/-vrouw is een heel erg belangrijke uitvoerende schakel in de operationele werking van de hulpverleningszone. De basistaak van een brandweerman is deelnemen aan interventies, zoals het bestrijden van brand en explosies, het redden van mensen uit gevaarlijke situaties en het uitvoeren van technische hulpverleningswerkzaamheden.

 

Competenties

Deze taken vereisen een goede fysieke conditie en expertise. Daarom wordt van iedere brandweerman verwacht dat hij zijn fysieke conditie onderhoudt en daarnaast ook deelneemt aan oefeningen en opleidingen.

Een brandweerman werkt nooit alleen. Net daarom zijn teamwork en kameraadschap bijzonder belangrijk bij de brandweer. Je moet immers altijd op elkaar kunnen rekenen.

De procedure om brandweerman of –vrouw te worden, mag je niet onderschatten. Naast een sterke motivatie, zijn ook een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties vereist om lid te kunnen worden van de brandweer.

 

Aanwervingsvoorwaarden

Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

ten minste 18 jaar oud zijn;

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (uittreksel uit het strafregister);

de burgerlijke en politieke rechten genieten;

in orde zijn met de dienstplichtwetten;

houder zijn van rijbewijs B;

houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader.

 

 

Hoe kan je solliciteren?

uiterlijk tot zondag 30 september 2018

per e-mail aan personeel@zonemidwest.be

per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. de personeelsdienst, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare (met datum poststempel als bewijs)

bekijk de vacature

 

 


LOG IN