VACATURES IN ZONE MIDWEST


Mandaatfunctie bijzonder rekenplichtige


Doel van de functie en bevoegdheden

De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van de hulpverleningszone. Hij/zij is er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van de brandweerzone worden geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Hij/zij voert, onder het gezag van het college, het budgettair en financieel beheer van de hulpverleningszone uit volgens de wettelijke bepalingen.

 

Resultaatsgebieden

 beheren van de inventaris en het patrimonium

 verantwoordelijk zijn voor het beheer van de boekhouding en kasbeheer

 ontwikkelen van het budgettaire en financiële beleid van de hulpverleningszone

 verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid van de brandweerzone

 

Hoe kan je solliciteren?

uiterlijk op maandag 26 februari 2018

 per e-mail aan Hulpverleningszone Midwest t.a.v. de voorzitter

 bekijk de functiebeschrijving  en het selectiereglement

 

 


LOG IN