WERKEN BIJ DE BRANDWEER

 

BEVORDERING TOT ADJUDANT

Waar moet je aan voldoen?

 benoemd zijn in de graad van sergeant

 de vermeling 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' gekregen hebben bij de laatste evaluatie

titularis zijn van het brevret MO2 of gelijkgesteld

slagen voor de bevorderingsproef

 

Wat is de jobinhoud?

De adjudant voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig. Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.


De functie adjudant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee.

De adjudant heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)ploegen tot de aankomst van de officier. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de adjudant op eigen initiatief. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

 

Hoe kan je solliciteren?

uiterlijk op zondag 22 september

 per e-mail aan personeel@zonemidwest.be

per brief aan Hulpverleningszone Midwest - t.a.v. zonecommandant Maj. Ir. Christian Gryspeert, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare (met datum poststempel als bewijs)

bekijk de sollicitatievoorwaarden & selectieprocedure

 

PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 2

Waar moet je aan voldoen?

je beschikt over een bachelor-diploma (of daarmee gelijkgesteld) of je kan minstens 4 jaar relevante beroepservaring aantonen

je beschikt over het attest preventieadviseur niveau 2

je bent vertrouwd met de gangbare Office-toepassingen

je kan je andere software zoals databases snel eigen maken

 

Wat is de jobinhoud?

Je ontwikkelt een beleid voor de zone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg.

Je adviseert en begeleidt de werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid. Dit voer je uit met het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a. teneinde de arbeidsomstandigheden in het algemeen en de arbeidsveiligheid in het bijzonder te optimaliseren in de brandweerzone en in de posten van de zone.

Jouw takenpakket bestaat uit 2 luiken, namelijk arbeidspreventie enerzijds en ondersteuning logistiek anderzijds.

 

Hoe kan je solliciteren?

uiterlijk op zondag 17 september

via de website van jobpunt

bekijk de sollicitatievoorwaarden & selectieprocedure

 

STAFMEDEWERKER LOOPBAAN

Waar moet je aan voldoen?

je beschikt over een bachelor-diploma of daarmee gelijkgesteld

je beschikt over een goede basiskennis HRM in het algemeen

dankzij jouw uitgesproken planningsvaardigheden slaag je erin om vlot het overzicht te bewaren en te bewaken

je bent pragmatisch ingesteld en kan je collega’s op diplomatische wijze overtuigen

je bent vertrouwd met de gangbare Office-toepassingen

je kan je andere software zoals databases snel eigen maken

 

Wat is de jobinhoud?

Je staat in voor een kwaliteitsvol loopbaan- en personeelsbeleid, ter ondersteuning van de brandweerzone.

Je begeleidt de loopbaan van het personeel en in het bijzonder dat van het operationeel personeel bestaande uit 600 vrijwilligers en 40 beroeps. Je begeleidt hierbij de evaluaties, proeven inzake fysieke paraatheid en je bent het aanspreekpunt voor personeelszaken.

Je coördineert en volgt dossiers op administratief en financieel vlak op. Samen met je collega’s stippel je mee het beleid uit en verbeter je de dienstverlening.

Bovendien volg je de ontwikkelingen van de sector op de voet.

 

Hoe kan je solliciteren?

uiterlijk op zondag 17 september

via de website van jobpunt

bekijk de sollicitatievoorwaarden & selectieprocedure

 


LOG IN