RETRIBUTIE & TARIEVEN

Onze brandweermannen en - vrouwen staan altijd paraat voor jou. Ze bestrijden branden, reinigen de rijbaan na een ongeval, pompen je kelder leeg en redden jou wanneer nodig. Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen.

  Het is wettelijk vastgelegd welke opdrachten de brandweer (gratis) uitvoert.


wat doet de brandweer gratis?


Het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 bepaalt 8 opdrachten die de brandweer gratis moet uitvoeren. In de praktijk zijn dit de meest voorkomende interventies die de brandweer gratis uitvoert: 

 • het bestrijden van brand
 • helpen bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar
 • interventies om mensen in levensbedreigende noodsituaties te redden of te beschermen, zoals:
  • het bevrijden van mensen die gekneld zitten in een voertuig of vast zitten in een lift
  • het uitvoeren van CO-metingen
  • het redden van drenkelingen
  • het redden van mensen bij elektrocutie
  • het redden van mensen die bedolven zijn onder puin
 • helpen bij rampen
 • helpen bij overstromingen
 • interventies naar aanleiding van een loos alarm ( = het ter goeder trouw verwittigen van de brandweer, maar waarbij een uitruk uiteindelijk niet nodig bleek te zijn) zoals:
  • als je denkt dat je een gasgeur waarneemt
  • als je denkt dat het brandt (zonlichtweerkaatsing, barbecuerook, ...)
 • het opmaken van veiligheids- en interventieplannen bij evenementen die beperkt zijn in de tijd

wat doet de brandweer niet gratis?


Sommige interventies en prestaties worden aangerekend op basis van een forfait, maar alle andere interventies worden gefactureerd op basis van uurtarief voor het ingezette personeel, de gebruikte voertuigen, het ingezet en verbruikt materiaal en de duur van de interventie.

Alle prijzen zijn excl. BTW. De BTW heffing wordt toegepast waar wettelijk vereist.

 

Prestaties op forfaitaire basis

 • het vervoeren van mensen met de ziekenwagen (deze tarieven zijn wettelijk bepaald)
  • forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: € 62,02
  • van de 11e tot en met de 20e km: € 6,20 per km
  • vanaf de 21e km: € 4,74 per km
  • gebruikte elektroden: € 58,87 per paar
 • het onschadelijk maken van wespennesten kost € 40 per nest ( gratis voor een volgende interventie voor hetzelfde nest binnen hetzelfde kalenderjaar)
 • het vullen van persluchtflessen met een waterinhoud tot en met 7 liter, kost € 7 per fles
 • het vullen van persluchtflessen met een waterinhoud groter dan 7 liter kost € 1 per liter
 • het volgen van een oefening in de oefenkelder bedraagt € 21,40 per deelnemer. Indien je zelf adembescherming meebrengt, bedraagt dit € 7,80 per deelnemer

Prestaties op basis van uurtarief (ingezet personeel en materieel)

 • het redden van dieren - opgelet: dit is gedeeltelijk gratis in geval van aanwezigheid van mestgassen bij vee
 • het opruimen van het wegdek, bv. oliespoor, voorwerpen, brokstukken, … (gratis in geval van rampen)
 • het pompen bij wateroverlast of het bestrijden van vervuiling (gratis in geval van rampen)
 • het leveren van logistieke ondersteuning
 • het tussenkomen in zaken die in strijd zijn met de wet (brandstichting, afvalverbranding, …)
 • advies en controle in het kader van brandpreventie

Voor deze prestaties wordt minimaal één uur aangerekend. Voor elk begonnen halfuur wordt vanaf het tweede uur een volledig halfuur gerekend. Dit geldt zowel voor het uurloon van de ingezette personeelsleden als voor de uurtarieven van het ingeschakelde materieel.

Deze tarieven vind je terug in het retributiereglement


uitzonderingen


Interventies omwille van een falend technisch alarm

Hiervoor wordt de eerste maal niets in rekening gebracht. Indien dit opnieuw gebeurt binnen de periode van 12 maanden volgend op de vorige interventie, dan wordt dit aangerekend op basis van uurtarief.

 

Mestgassen

Er is een gedeeltelijke vrijstelling voor de interventies waarbij er een risico is voor de retributieplichtige door de aanwezigheid van mestgassen. Deze vrijstelling geldt voor de eerste twee uur van 6 ingezette personeelsleden
(= 12 manuren).


wie betaalt?


Wie moet de kosten voor een interventie betalen?

Dit is niet noodzakelijk de persoon die de brandweer alarmeerde. 

In regel zijn de kosten wel voor de rekening van de persoon voor wie het voordeel van de interventie gebeurde. Als deze persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, dan kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wél aansprakelijk is.

TIP: Je kan altijd je verzekeringsmaatschappij of mutualiteit raadplegen voor eventuele terugbetalingen.

foto post meulebeke

 


LOG IN