DRINGENDE INTERVENTIES


brand & explosie


Het bestrijden van brand en explosie is ongetwijfeld de bekendste opdracht van de brandweer, maar maakt gemiddeld slechts 10 à 15 % uit van het totaal aantal interventies.

Afhankelijk van de aard van de brand wordt de voertuigentrein samengesteld volgens het principe van snelste adequate hulp.


Enkele voorbeelden:

 • brand in een gebouw: 2 autopompen, 1 tankwagen, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen
 • brand buiten / grasbrand / autobrand: 1 autopomp, 1 tankwagen, 1 commandowagen
 • schouwbrand: 1 autopomp, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen

dringende medische hulp


Naast het bestrijden van brand, biedt de brandweer ook dringende geneeskundige hulpverlening.

In hulpverleningszone Midwest worden er 3 ziekenwagendiensten uitgebaat, in Roeselare, Izegem en Lichtervelde.

 • Roeselare: drie ziekenwagens met gemiddeld 3000 ritten per jaar
 • Izegem: één ziekenwagen met gemiddeld 1300 ritten per jaar
 • Lichtervelde: één ziekenwagen met gemiddeld 500 ritten per jaar

Dergelijke interventies vereisen vaak een tussenkomst van een deskundige en behoren niet meer tot het basispakket van de brandweerman. Daarom investeert hulpverleningszone Midwest in een gespecialiseerde opleiding van de brandweermannen tot ambulancier.

Ga terug


technische hulpverlening


Een andere belangrijke opdracht van de brandweer is het verlenen van bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen. Dit wordt ook wel technische hulpverlening genoemd.

Dit omvat een ruim gamma aan mogelijke opdrachten die een dringende interventie vereisen.
Afhankelijk van de aard van de interventie wordt de voertuigentrein samengesteld volgens het principe van snelste adequate hulp.


Enkele voorbeelden:

 • verkeersongeval met geknelde persoon / persoon gekneld in een machine / persoon onder brokstukken / CO-vergiftiging: 1 autopomp (uitgerust met het bevrijdingsmaterieel), 1 commandowagen
 • redding persoon op hoogte/diepte: 1 autopomp, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen
 • redding van drenkeling: 1 autopomp, 1 duikerswagen, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen
 • vrijmaken openbare weg na een verkeersongeval: 1 logistiek voertuig
 • breuk in een ondergrondse pijpleiding: 2 autopompen, 1 commandowagen
 • horizontale evacuatie van een persoon: 1 hoogtewerker

incidenten gevaarlijke stoffen


Bij ongevallen met gevaarlijke en giftige stoffen, moet de brandweer deze stoffen eerst stabiliseren. Hulpverleningszone Midwest heeft multifunctionele autopompen die hiervoor zijn uitgerust.

Dergelijke interventies vereisen vaak een tussenkomst van een deskundige en behoren niet meer tot het basispakket van de brandweerman. Daarom investeert de zone in een gespecialiseerde opleiding van de brandweermannen tot gaspakdrager. In ondoordringbare pakken komen zij in actie. Ze dichten onder andere de lekken van tanks, dammen gevaarlijke vloeistoffen in en ruimen chemische stoffen op.

Afhankelijk van de aard van de interventie wordt de voertuigentrein samengesteld volgens het principe van de snelste adequate hulp.


Enkele voorbeelden:

 • gasgeur / gasontsnapping / risico op ontploffing: 1 autopomp, 1 commandowagen
 • ontploffing (explosie): 2 autopompen, 1 tankwagen, 1 hoogtewerker, 1 commandowagen (zelfde uitruk als brand gebouw)
 • ongeval gevaarlijke stoffen: 2 autopompen, 1 commandowagen
 • geurhinder / CO-meting / vervuiling: 1 logistiek voertuig
 


LOG IN